Verstrekking via de gemeente

In sommige gevallen kan een brommobiel via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) vergoed worden. Helaas hebben niet alle gemeentes de brommobiel als hulpmiddel in hun pakket opgenomen. Wilt u weten of brommobielen bij u in de gemeente verstrekt worden? Neemt u dan contact op met de gemeentelijke afdeling die zich bezighoudt met hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een functiebeperking. Klikt u hier om de contactgegevens van uw gemeente opzoeken.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. De WMO moet bijdragen aan ‘het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers’. De gemeente voert de WMO uit. Een belangrijk kenmerk van de WMO is ‘het compensatiebeginsel’. Dit betekent dat de gemeente de opdracht heeft om voorzieningen te treffen die het mogelijk maken om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij als u daar zelf op wat voor vlak dan ook beperkingen bij ondervindt. Hoe de gemeente dit aanpakt, mag ze voor een groot deel zelf bepalen. Wel moet de gemeente haar inwoners betrekken bij het opstellen van de plannen en zij moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de inwoners. Er zijn ook kaders afgesproken waar de gemeente zich aan moeten houden. Zo moeten de voorzieningen die zij treft mensen in staat stellen om:

1. een huishouden te voeren;
2. zich te verplaatsen in en om de woning;
3. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
4. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Als u een voorziening toegewezen krijgt, ontvangt u deze in natura, als PersoonsGebondenBudget (PGB) of u krijgt een financiële tegemoetkoming. De gemeente moet u de keuze bieden tussen een voorziening in natura of een PGB, tenzij er naar het oordeel van de gemeente overwegende bezwaren bestaan tegen de mogelijkheid van kiezen. Het kan zijn dat u een deel van de kosten van de voorziening zelf moet betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen, daarbij wordt niet gekeken naar uw eigen huis of spaargeld.