Bromfietscertificaat

Per 1 oktober 2006 is het bromfietscertificaat komen te vervallen. In plaats daarvan hebben bromfietsen, snorfietsen én brommobielen nu hun eigen officiële AM-rijbewijs. Met het invoeren van een theorie-examen en medio 2008 ook een praktijkexamen wil de overheid de verkeersveiligheid vergroten. Iedereen die na 1 oktober 2006 een brommobiel wil besturen en niet in bezit is van een bromfietscertificaat of een rijbewijs A of B, moet het bromfietsexamen afleggen. Een bromfietscertificaat is geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009. Voor deze datum moet dit certificaat op het gemeentehuis zijn omgewisseld voor een bromfietsrijbewijs (categorie AM). Na deze datum is het certificaat niet meer geldig en dus niet meer omwisselbaar. Het is niet nodig om het bromfietscertificaat om te wisselen als u voor 1 oktober 2009 een autorijbewijs haalt; u krijgt dan namelijk automatisch het AM-rijbewijs op het rijbewijsdocument bijgeschreven. Wie een bromfietscertificaat gaat omruilen tegen een rijbewijs AM moet hiervoor betalen en een pasfoto meenemen. De kosten verschillen per gemeente. Als u uw bromfietscertificaat kwijt bent geraakt, kunt u deze niet opnieuw verkrijgen, maar moet u naar het gemeentehuis om een rijbewijs AM aan te vragen. Voor het aanvragen van een rijbewijs AM is echter het bromfietscertificaatnummer nodig. De gemeente kan dit nummer niet nazien, u kunt het opvragen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). AM Rijbewijs

AMrijbewijs halen

Heeft u geen bromfietscertifcaat of rijbewijs A of B, dan kunt u uw AMrijbewijs halen door het bromfietsexamen af te leggen. Wilt u testen of u voldoende theoretische kennis bezit om het examen te behalen? U kunt dat hier testen. Op dit moment bestaat het examen uit een theoriegedeelte, eind 2008 wordt daar ook een praktijkexamen aan toegevoegd. Het theorie-examen legt u af op de CBR-locatie in uw regio. U krijgt vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Hiervan moet u er minstens vierenveertig goed beantwoorden. De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die u op een grote tv-monitor ziet. Naast regelkennis komen ook verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek aan bod. Het examen duurt ongeveer drie kwartier, u krijgt een half uur later de uitslag te horen. Als u het examen gehaald heeft, kunt u uw AMrijbewijs bij de gemeente aanvragen. Dit moet u binnen zes maanden na het behalen van het examen doen, anders moet u opnieuw het examen afleggen. De kosten van het aanvragen van uw AMrijbewijs verschillen per gemeente. Bent u in het bezit van een rijbewijs A of B dan heeft u automatisch ook categorie AM. Wanneer u uw rijbewijs laat verlengen, wordt deze categorie bijgeschreven. Heeft u een rijbewijs A of B, maar is deze verlopen? Ook dan kunt u bij uw gemeente een AMrijbewijs aanvragen. Dit geldt niet wanneer uw rijbewijs is ingetrokken. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR. AM Rijbewijs achterkant